Koenzym Q10: Interaksjoner

Interaksjoner av koenzym Q10 med andre mikronæringsstoffer (vitale stoffer):

Vitamin B6

Vitamin B6 er viktig for syntesen av koenzym Q10: Det første trinnet i biosyntese av koenzym Q10 - omdanning av tyrosin til 4-hydroksy-fenylpyruvsyre - krever vitamin B6 i form av pyridoksal 5 -fosfat. Det er en positiv interaksjon mellom serum koenzym Q10 nivåer og vitamin B6 ernæringsstatus.

vitamin E

Alpha-tokoferol og koenzym Q10 er de viktigste fettløselige antioksidantene i membraner og lipoproteiner. Når alfa-tokoferol nøytraliserer en fri radikal - slik som en hydroperoksylradikal - blir den oksidert og blir til en radikal i seg selv, som igjen kan fremme oksidasjon av lipoproteiner. Når den reduserte formen av koenzym Q (CoQH2) reagerer med alfa-tokoferoksyl, regenereres alfa-tokoferol og den radikale semikinonen (CoQH) dannes samtidig. CoQH kan reagere med oksygen for å danne superoksyd, som er mye mindre radikal enn hydroperoksyl. Imidlertid kan CoQH-også redusere alfa-tokoferoksyl tilbake til alfa-tokoferol med resultatet av et fullstendig oksidert koenzym Q (CoQ) som ikke lenger kan reagere med oksygen for å danne superoksid.