Sammendrag | Trener ankelbrudd

Oppsummering

De ankel brudd er en av de vanligste bruddene i underekstremiteten og oppstår ofte som et resultat av vriemekanismer eller slag mot ankelen. Oftest påvirkes fibula og muligens ligamentøs forbindelse mellom fibula og tibia. Klassifiseringen skjer i henhold til Weber.

Mindre brudd behandles ofte konservativt med immobilisering og påfølgende rekonstruksjonsterapi. Mer alvorlige brudd stabiliseres kirurgisk. Etter immobilisering styrkes de stabiliserende musklene av samordning trening.

I senere stadier, bruk av terapibånd eller a balansere pute anbefales. Mobiliteten må også forbedres. Det er en rekke øvelser som bør praktiseres under behandlingen slik at pasienten kan utføre dem uavhengig hjemme.