Sammendrag | Fysioterapi for skulderartrose (omartrose)

Oppsummering

Skulder artrose (omarthrosis), en progressiv sykdom i skulderen, kan ikke helbredes. Konservative tiltak som fysioterapi og fysioterapi kan oppnå gode resultater, spesielt i tilfelle begynnende slitasje med bevegelsesbegrensninger, tap av styrke og smerte. Hvis disse tiltakene er oppbrukt eller viser ingen positiv effekt, er kirurgi mulig.

For eksempel en mindre prosedyre i form av skulder artroskopi kan utføres. Det siste kirurgiske alternativet er en skulderendoprotese, der skulderleddet erstattes helt eller delvis.