Sammendrag | Øvelser for albueartrose

Oppsummering

I tilfelle en eksisterende albue artrose, spesifikke øvelser kan og bør utføres til tross for forbud mot belastning, som styrker musklene, gir albuen mer stabilitet og fremmer leddets mobilitet. Samtidig kan øvelsene bidra til å avlaste smerte og har en positiv innflytelse på løpet av artrose. Avhengig av den individuelle situasjonen, de tidligere sykdommene, fremdriften til artrose og den fysiske konstitusjonen, vil en erfaren terapeut utarbeide en trenings plan sammen med pasienten, som i utgangspunktet kan utføres under tilsyn, men senere også på pasientens eget initiativ.

Selv om øvelsene for albue artrose ikke kan kurere sykdommen i seg selv, de gjør hverdagen mye lettere for pasienten. De sørger ikke bare for at leddet ikke mister for mye bevegelighet og styrke, men bremser også den progressive artroseprosessen. Det er viktig at øvelsene alltid skal utføres under tilsyn av kvalifisert personell for å unngå feil under ytelsen og for å gi pasientene en trygg følelse av å utføre dem alene.