Sammendrag | Øvelser for lyskebrokk

Oppsummering

An lyskebrokk er en buling av bukhinnen gjennom en brokksekk i lysken. Menn er oftere rammet av denne sykdommen enn kvinner. Siden deler av tarmen kan stikke ut i brokkposen, som er en livstruende komplikasjon, anbefales kirurgi nesten alltid.

I dette tilfellet flyttes herniesekken tilbake og utgangsstedet lukkes med et plastnett eller sutur. Etter ca. 6 uker etter operasjonen kan sportsaktiviteter utføres som vanlig. Likevel skal ingen tunge laster løftes 3-6 måneder etter operasjonen.