Jod: Inntak

Inntaksanbefalingene (DA-CH referanseverdier) fra German Nutrition Society (DGE) presentert nedenfor er rettet mot friske mennesker med normal vekt. De refererer ikke til tilbudet av syke og rekonvalesenter. Individuelle krav kan derfor være høyere enn DGE-anbefalingene (f.eks. Pga kosthold, forbruk av sentralstimulerende midler, langvarig medisinering, etc.).

Videre finner du den sikre daglige maksimale mengden (Tolerable Upper Intake Level) av European Food Safety Authority (EFSA / SCF) i tabellen til høyre. Denne verdien gjenspeiler den sikre maksimale mengden av et mikronæringsstoff (vitalt stoff) som ikke gir noen bivirkninger når det tas daglig fra alle kilder (mat og kosttilskudd) for en livstid.

Anbefalt inntak

Alder Jod Tyskland, Østerrike Jod WHO, Sveits
µg / dag µg / dag Tolerabelt øvre inntaksnivå for SCFb (µg)
Spedbarn
0 til under 4 månedera 40 50 - -
4 til under 12 måneder 80 50 - -
Barn
1 til under 4 år 100 90 200
4 til under 7 år 120 90 250
7 til under 10 år 140 120 300
10 til under 13 år 180 120 450
13 til under 15 år 200 150 450
Ungdom og voksne
15 til under 19 år 200 150 500
19 til under 25 år 200 150 600
25 til under 51 år 200 150 600
51 til under 65 år 180 150 600
65 år og eldre 180 150 600
Gravid 230 200 600
Amming 260 200 600

a Estimert verdi

Som en del av standardiseringen av europeiske forskrifter ble gyldige anbefalte daglige tillatelser (RDA) utstedt i EU (EU) og ble obligatorisk for ernæringsmerking i 1990 i direktiv 90/496 / EØF. En oppdatering av dette direktivet fant sted i 2008. I 2011 ble RDA-verdiene erstattet av NRV-verdier (Nutrient Reference Value) i forordning (EU) nr. 1169/2011. NRV-verdiene angir mengden av vitaminer, mineraler og sporstoffer at en gjennomsnittlig person skal konsumere daglig for å dekke deres behov.

Sporstoffet NRV
Jod 150 μg

Forsiktighet. En NRV er ikke en indikasjon på maksimale mengder og øvre grenser - se ovenfor under "Tolerable Upper Intake Level" (UL). NRV-verdier tar heller ikke hensyn til kjønn og alder - se ovenfor under Anbefalinger fra German Nutrition Society (DGE) e. V ..