Helvetesild (Herpes Zoster): Årsaker

Patogenese (utvikling av sykdom)

Herpes zoster er en reaktivering av varicella zoster virus (synonymer: varicella zoster virus (VZV) - også stavet varicella zoster virus og referert til som humant herpes virus-3), som har overlevd lite påfallende i mange år i området for ryggraden og / eller hjerne nerve ganglier. På grunn av en svekket immunsystem, endogen reaktivering skjer da med de kjente symptomene.

Etiologi (årsaker)

Biografiske årsaker (= økt risiko for zoster).

 • Alder - eldre alder: Sykdommen forekommer overveiende mellom 60 og 70 år. I alderen 85 har omtrent 50% av befolkningen opplevd minst en episode av herpes zoster.

Atferdsårsaker (= økt risiko for zoster).

 • Forbruk av sentralstimulerende midler
  • Alkohol
  • Tobakk (røyking, passiv røyking)
 • Overvekt (BMI ≥ 25; fedme).

Sykdomsrelaterte årsaker (= økt risiko for zoster: per se eller terapi-i slekt).

Medisinering

 • kjemoterapi
 • Immunsuppressiv terapi
 • statin terapi, dose-avhengig (økt med 13% (oddsforhold [OR]: 1.13; 95% konfidensintervall mellom 1.11 og 1.15))
 • Steroid terapi (kortikosteroider /kortisol; deksametason).