Sammendrag | Spiraldynamikk

Oppsummering

Samlet sett er prinsippet om Spiraldynamikk representerer dermed en mild form for terapi der bevegelsesmønstre kan læres om eller korrigeres for å kompensere for fysiske underskudd og forbedre den generelle oppfatningen av ens egen kropp. Ved å fokusere på riktig utførelse av bevegelser formidles en ny kroppsbevissthet som hjelper mange berørte personer med å eliminere fysiske problemer.