Delirium: Diagnostiske tester

Det obligatoriske diagnostisk medisinsk utstyr.

Valgfritt diagnostisk medisinsk utstyr - avhengig av resultatene i historien, fysisk undersøkelse, laboratoriediagnostikk og obligatorisk diagnostisk medisinsk utstyr - for differensialdiagnostisk avklaring.

  • ekkokardiografi (ekko; hjerte ultralyd) - for mistenkt strukturell hjerte sykdom.
  • Computertomografi/ magnetisk resonansavbildning av skull (kranial CT eller. cCT / kranial MR eller cMRI) - for videre diagnostikk, f.eks. hvis det er mistanke om en prosess som tar plass.
  • Encefalogram (EEG; registrering av den elektriske aktiviteten til hjerne).