Brystbeinsmerter i forbindelse med sammentrekninger | Øvelser for smerter i halebenet under graviditet

Halebenet smerter i forbindelse med sammentrekninger

sammentrekninger kan forekomme allerede i den 20. uken av graviditet, kjent som fødselssmerter. Disse sammentrekninger kan også manifestere seg som tilbake smerte, magesmerter or halebenet smerte, men de bør ikke forekomme mer enn 3 ganger i timen før fødselsdatoen og ikke med jevne mellomrom, ellers bør lege konsulteres. Fødselsproblemer, i begynnelsen de såkalte åpningsproblemene, uttrykker seg med jevne mellomrom, som er lengre i begynnelsen og deretter blir mindre og mindre. Disse åpner sammentrekninger også vondt mer i området halebenet i begynnelsen og senere bevege seg inn i underlivet og muligens inn i bena. Avlastning kan oppnås for eksempel ved a massasje med en pinnsvinkule eller ved å påføre varme på ryggen.

Sysselsettingsforbud

Mødrevernloven inneholder ikke bare forskrifter om utforming av arbeidsplassen og forbud mot oppsigelse, men også arbeidsforbud. Den gjelder for tiden bare kvinner som er sysselsatte eller jobber hjemmefra, ikke kvinnelige studenter, elever eller selvstendig næringsdrivende. Regelverket for kvinnelige tjenestemenn er også beskrevet separat av føderale og statlige myndigheter.

På den ene siden er det et individuelt ansettelsesforbud som avhenger av om livet eller Helse av mor eller barn er i fare i det enkelte tilfelle. I enkelttilfeller kan dette for eksempel være et psykologisk problem, en tendens til å kaste opp eller et tidligere abort. Det individuelle ansettelsesforbudet må utstedes av en legeattest som beskriver det aktuelle problemet.

I tillegg er det et arbeidsrelatert ansettelsesforbud som viser til forholdene på arbeidsplassen. Det må være en kompetent vurdering av arbeidsgiveren, for eksempel også i samarbeid med bedriftslegen, for å vurdere risikoen for den gravide kvinnen og barnet. Den gravide kan for eksempel overføres eller løslates fra jobben.

Hvis den behandlende legen har inntrykk av at forholdene på arbeidsplassen ikke er undersøkt nøye nok, kan han også utstede et midlertidig forbud mot ansettelse inntil forholdene er avklart. Et generelt forbud mot ansettelse eksisterer de siste 6 ukene før levering, med mindre den gravide kvinnen frivillig godtar det. Aktiviteter som en forventet mor ikke har lov til å utføre inkluderer for eksempel løfting av tung last (over 5 eller 10 kg), stående aktiviteter i mer enn 4 timer, aktiviteter med økt risiko for ulykker og akkordarbeid.