Når får barnet mitt komme tilbake i barnehagen når det er frisk igjen? | Barnehage

Når får barnet mitt lov til å komme tilbake til barnehagen når han eller hun er frisk igjen? Avhengig av sykdommen kan infeksjon oppstå før, under og/eller etter symptomdebut. Barnelegen bør derfor ta en avgjørelse avhengig av det kliniske bildet. Med de fleste diaré sykdommer, for eksempel, er det viktig ikke ... Når får barnet mitt komme tilbake i barnehagen når det er frisk igjen? | Barnehage

Lov om barneomsorg | Barnehage

Lov om barneomsorg Den såkalte Kindertagesstättengesetz definerer hvilke barnehager som tilhører barnehager, nemlig barnehager (opptil 3 år), barnehager (til barnet begynner på skolen), barnehager og barnehager (for skolebarn opp til 14 år), og hvilke forskrifter som gjelder der for å gi optimal støtte til barn. Den… Lov om barneomsorg | Barnehage

Barnehage

Definisjon En barnehage er et anlegg for omsorg for barn under tre år, som derfor fortsatt er for unge til barnehagen. Begrepet “Kita” (= barnehage) er mindre klart definert og kan referere til alle former for barnepass, så det kan stå for en barnehage eller barnehage eller… Barnehage

Tidlig påvisning av en dyscalculia

Kjennetegn, symptomer, abnormiteter, tidlig advarsel, dyskalkuli, aritmastheni, akalkuli, nedsatt innlæring i matematikk, læringsvansker i matematiktimer, dyskalkuli. Definisjon Tidlig oppdagelse Alle barn som viser problemer (i det matematiske området) har rett til støtte - uansett om dette skyldes dyskalkuli (delvis ytelsesforstyrrelse med minst gjennomsnittlig intelligens) eller generell ... Tidlig påvisning av en dyscalculia

Lagring og minneytelse | Tidlig påvisning av en dyscalculia

Lagring og minneytelse Den sannsynligvis mest kjente differensieringen av minneformer er skillet mellom korttids- og langtidsminne. Nyere forskning har ført til en videreutvikling av begrepene, og i noen tilfeller til en ny definisjon. I dag skiller man mellom arbeidsminne, som inkluderer ultrakorttidsminne, (= nytt minne) og kortsiktig ... Lagring og minneytelse | Tidlig påvisning av en dyscalculia

Pedagogiske læringsspill

På nettstedet vårt kan du nå også bestille læringsspill av høy kvalitet som utfordrer barnet etter alder og markedsfører dem på forskjellige nivåer. De visuelt attraktive pedagogiske spillene er alle håndlaget av tre av høy kvalitet (nordisk furu, or eller bjørkfiner). Det tas hensyn til at de er trygge å bruke. For… Pedagogiske læringsspill

PISA-studie

Hva er PISA -studien? PISA -studien er en skoleprestasjonstest som ble introdusert i 2000 av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OCED). Akronymet PISA annonseres på forskjellige måter, enten på engelsk: Program for International Student Assessment eller på fransk: Program international pour le suivi des acquis des éléves ... PISA-studie