Myelodysplastisk syndrom: Terapi

Støttende terapi

Støttende terapi refererer til tiltak som brukes på en støttende måte. De er ikke ment å kurere sykdommen, men å akselerere helingsprosessen og lindre symptomene. Hvis det er mangel på erytrocytter (røde blodlegemer) eller blodplater (trombocytter) i perifert blod, kan blodoverføringer vurderes:

 • Transfusjon av leukocyttutarmede røde blodlegemer konsentrater, avhengig av klinisk tilstand (Hb-verdien er ikke avgjørende!).
 • Transfusjon av blodplatekonsentrater.
  • Indikasjon: kliniske tegn på blødning (profylaktisk administrasjon er bare angitt i feber og alvorlige infeksjoner).

Blood transfusjoner gir mer gratis jern inn i kroppen til mottakeren, som over tid, spesielt hos pasienter som får mange blodoverføringer, kan føre til sekundær siderose (jern overbelastning) og dermed til en avsetning av jern i organismen. I tilfelle forestående eller åpenbar siderose, er administrasjon of jern chelatorer anbefales derfor. De binder overflødig jern i kroppen, som deretter kan skilles ut. Følgende jernchelatorer brukes vanligvis:

 • "deferasiroks”(Muntlig) eller“deferoxamine”(Subkutan eller intravenøs).
 • Kontrollparameter: Ferritin i serum
 • I omtrent 20% av tilfellene er det en forbedring i blod telle.

Generelle tiltak

 • Ved blodplatemangel: ikke ta antikoagulantia (antikoagulantia) som acetylsalisylsyre (SOM EN)! De reduserer den allerede begrensede funksjonen ytterligere blod koagulering, noe som øker risikoen for (indre) blødninger.
 • Unngåelse av miljøbelastning:
  • Giftige (giftige) stoffer som benzener og løsningsmidler (maling, lakk), parafin.

Konvensjonelle ikke-kirurgiske behandlingsmetoder

For det terapi av høyrisiko myelodysplastisk syndrom, allogen stamcelletransplantasjon (mer presist: hematopoietisk stamcelletransplantasjon; HSCT; blodstamcelletransplantasjon) - som det eneste terapeutiske tiltaket med mulighet for kur (i nærvær av en HLA-identisk familie eller utenforstående giver) - kan vurderes.

 • indikasjoner:
  • Høyrisikopasienter <65 år og god generell tilstand av pasienten.
  • I tilbakefall (gjentakelse av sykdommen) etter stamcelletransplantasjon.
  • Yngre pasienter med lav risiko og alvorlig trombocytopeni (mangel på blodplater) og / eller nøytropeni (reduksjon i nøytrofile granulocytter) og / eller molekylære markører som indikerer dårlig prognose

For dette formålet bør pasienten være fri for infeksjon og generelt sett tilstand som tillater dette intensivt terapi. Ved DNA-sekvensering av beinmarg celler med reduksjon til 40 gener, prognosen etter allogen stamcelletransplantasjon kan forutsies relativt godt allerede 30 dager etter behandling.

vaksinasjoner

Følgende vaksiner anbefales:

 • Influensavaksinasjon
 • Pneumokokk vaksinasjon: immunkompromitterte individer bør vaksineres sekvensielt med 13-valent konjugatvaksine PCV13 og seks til 12 måneder senere med 23-valent polysakkaridvaksine PPSV23 mot pneumokokker.

Regelmessige kontroller

 • Regelmessige medisinske kontroller

Ernæringsmedisin

 • Ernæringsrådgivning basert på ernæringsanalyse
 • Ernæringsmessige anbefalinger i henhold til en blandet kosthold tar hensyn til sykdommen ved hånden. Dette betyr blant annet:
  • Totalt 5 porsjoner friske grønnsaker og frukt daglig (≥ 400 g; 3 porsjoner grønnsaker og 2 porsjoner frukt).
  • En eller to ganger i uken fersk havfisk, dvs. fet marin fisk (omega-3 fettsyrer) som laks, sild, makrell.
  • Høy fiber kosthold (fullkorn, grønnsaker).
 • Valg av passende mat basert på ernæringsanalysen
 • Se også under “Terapi med mikronæringsstoffer (vitale stoffer)” - om nødvendig, ta et passende kosthold supplere.
 • Detaljert informasjon om ernæringsmedisin du vil motta fra oss.

Idrettsmedisin